"Kunst er hjertets språk og sjelens speil."
IMAGE_TEXT
Art for Mercy visjon
Mercy Ship brukar sjukehusskip der mannskap og helsepersonell arbeider gratis, for å gi håp og gratis kirurgi til mennesker i lavinntektsland utan tilgang til fungerande helsevesen. Dette har vi lyst å støtte og være èin del av. Det er behov for 3000 frivillige årlig om bord i sykehusskipa til Mercy Ship. Min Kunst bidreg til at vi kan være èin del av dette meiningsfulle arbeidet og min mann kan reise ombord som frivillig maskinist. Nettsida mercyships.no
IMAGE_TEXT
Håp og glede, muligheter gjennom kunst
Takk for at du stikk innom mi side. Om du likar og deler sidene mine på Instagram eller Facebook, Vil det glede meg»